VYSTÚPENIE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
ZA POTOKOM
piatok - 12. júl 2024
18:15 -
 19:00

ĽH Furmanka, Švajčarsko, Zurich (15 min.)
ĽH Ondreja Maglovského a sólisti Liduška Kolár, Erdevík (10 min.)
Ivan Slávik, Kysáč (10 min.)
Spevácka skupina SKUS Pivnica z Pivnice, Srbsko (Nebudem sa tej jeseni ženiti) (5 min.)
Anna Hradsky, California, USA (5 min.)