VÝSTAVA V HUMNE KRAJANSKÉHO DVORA (12. - 14. júla)
KRAJANIA NA DETVE
-
 

Už tradične Krajanský dvor dopĺňa aj etnologická výstava. Tentokrát Slovenské kultúrne centrum Našice z Chorvátska prináša výstavu remesla maľovanie - tradíciu nástennej maľby Slovákov v Chorvátsku.

Autorky: Sandra Kralj Vukšić a Tatjana Seničanin

Už tradične Krajanský dvor dopĺňa aj etnologická výstava. Tentokrát  Slovenské kultúrne centrum Našice z Chorvátska prináša výstavu remesla malovanie - tradíciu nástennej maľby Slovákov v Chorvátsku.

Ozdobovanie stien interiéru, ale aj exteriéru rodinných domov používaním papierových predlôh alebo valčekmi bolo v minulosti v chorvátskej Slavónii bežné. Nové techniky zatlačili v posledných desaťročiach toto remeslo do úzadia. V súčasnosti sa tento druh úpravy stien zachoval už len vo vidieckom prostredí a ovláda ho čoraz menší počet žien staršieho veku.

Výstava predstavuje výsledky výskumu molovania – postupu ozdobovania stien interiéru a exteriéru rodinných domov či verejných budov kontinuálnou ornamentikou pomocou valčekov alebo používaním papierových predlôh. Výskum organizovalo a realizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice v období rokov 2021 – 2023 v šiestich lokalitách: v dvoch obciach našického kraja Markovci Našickom a Jelisavci, v dvoch obciach djakovského kraja Josipovci Punitovskom a Jurjevci Punitovskom a v dvoch obciach ilockého kraja Iloku a Radoši.

Autorky stvárnili obsah výstavy na desiatich informačných paneloch a dvoch roll up banneroch. Súčasťou expozície sú však aj praktické ukážky a predmety, ktoré v rámci výskumu pribudli do fondu Slovenského kultúrneho centra Našice.