VALAŠTIČKA MOJA
AMFITEÁTER
piatok - 12. júl 2024
21:30 -
 23:15

Zbojníctvo a pastierstvo v obrazoch z celého Slovenska

Námet, scenár, dramaturgia, choreografia a réžia: Martin Urban
Asistencia réžie: Tatiana Urbanová
Odborná spolupráca: Andrea Jágerová, Ľubomír Tatarka a František Kostúr
Slovom sprevádzajú: deti DFS Podpoľanček a Ľubomír Tatarka
Libreto: Peter Urban a Martin Urban
Asistenti scénického uvedenia: Marcela Černáková, Matúš Urban a Emma Horváth

Hlavným cieľom programu je spracovanie témy zbojníctva na Podpoľaní, rozšírené o ďalšie oblasti a mená zbojníkov, vrátane moravského priestoru. Cieľom je odromantizovať tému, poukázať na prepojenie valaského stavu a zbojníčenia, na pozadie života zbojníkov, dôvody prečo dochádzalo k zbojníctvu a načrtnutie mentality podpolianskeho etnika, ktoré považovalo zbojníčenie za šikovnosť, honor a má korene v dávnejších zvykoch (unášania žien a dobytka nielen za hmotným prospechom).

Prečo mladí valasi zbojníčili? Každý región mal svojho hrdinu alebo zatracovaného zlodeja. Čo robili cez zimu? Kto bol najväčší zbojník? Niečo sú legendy a ako to možno bolo…

Druhým a pre diváka dôležitým cieľom je reflektovať scénickú tvorbu folkloristických telies, vytiahnuť zaujímavé artefakty súvisiace s pastierčinou a zbojníctvom, kreatívne využiť inšpiráciu výtvarným umením a dať priestor pre humor vyplývajúci z rozprávania starších nositeľov valaského stavu.

Účinkujú: FS Hriňovčan z Hriňovej, FSk Kmotry a kmotrovia z Detvy, FS Krtíšan z Veľkého Krtíša, FS Očovan z Očovej, FS Podpoľanec a FZ Podpoľanci z Detvy, FS Stavbár zo Žiliny, Tibor Mahút a Žilinskí zbojníci, sólisti VUS Ondráš z Brna, Filipko Kukuliak z Hriňovej, Kristínka Mikušová, Tomáš Teľúch, Matthias Jedlovský z DFS Podpoľanček z Detvy, Andrea Jágerová z Likavky, Lucia Luptáková z Očovej, Jozef Smutný z Dúbrav,  František Kostúr z Kysuckého Nového Mesta, Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, Michal Dudáš z Prievidze, Ján Uhrín z Hriňovej, Matúš Urban zo Zvolenskej Slatiny a Matúš Virgula z Rakytoviec