PRE DETI
ČARI VARI ŇEPODARI
sobota - 13. júl 2024
10:00 -
 14:30

Bábiky: Maľovanie pohyblivých hračiek

Lieska na kolieska: Výroba sovičky z liesky 

Čari, vari s furmami: Výzdoba rôznych predmetov tradičnými vzormi

Pripravilo: Centrum tradičnej kultúry v Detve