ŠKOLA PODPOLIANSKYCH TANCOV
JARMOČNÁ SCÉNA
sobota - 13. júl 2024
10:00 -
 11:00

Ranná rozcvička s tancami zo Zvolenskej Slatiny.

Lektori: Andrej a Soňa Sýkorovci
Hudobný sprievod: ĽH Mira Kapca