ŠKOLA DOLNOZEMSKÝCH TANCOV
JARMOČNÁ SCÉNA
sobota - 13. júl 2024
12:00 -
 12:45

Vyučovanie slovenskej vojvodinskej besedy (Srbsko), novodobých tancov Slovákov v Nadlaku (Rumunsko) a obliekanie záujemcov do tradičného odevu zo Slovenského Komlóša (Maďarsko).

Lektori: Ivan Slávik (Srbsko) a Popa Dorin Ovidiu (Rumunsko)
Do kroja obliekajú: Členovia TS Komlóš
Hudobný sprievod: ĽH Ondreja Maglovského
Pripravila: Katarína Mosnáková Bagľašová a ÚSŽZ