S ÚCTOU K TRADÍCIAM
JARMOČNÁ SCÉNA
piatok - 12. júl 2024
19:00 -
 19:15

Predstavenie sprievodných podujatí v areáli amfiteátra – remeselníkov, ľudových výrobcov, inštrumentalistov a dvorov.

Pripravil: Peter Cítenyi