S ÚCTOU K TRADÍCIAM
JARMOČNÁ SCÉNA
nedeľa - 14. júl 2024
10:30 -
 11:30

Predstavenie sprievodných podujatí v areáli amfiteátra – remeselníkov, ľudových výrobcov, inštrumentalistov a dvorov

Pripravil: Peter Cítenyi