S ÚCTOU K TRADÍCIAM
JARMOČNÁ SCÉNA
sobota - 13. júl 2024
12:45 -
 13:00

Predstavenie sprievodných podujatí v areáli amfiteátra – remeselníkov, ľudových výrobcov, inštrumentalistov a dvorov.

Pripravil: Peter Cítenyi