ROVNAKÍ - NEROVNAKÍ
AMFITEÁTER
sobota - 13. júl 2024
16:00 -
 17:00

Program detských folklórnych kolektívov s názvom Rovnakí - nerovnakí je zrkadlom spoločenských noriem a nepísaných pravidiel spoločnosti v minulosti

Námet, scenár a réžia: Michaela Hubert
Sprievodné slovo: deti z Divadelného súboru Jána Chalupku Brezno
Vizuálna tvorba: kresby detí so zdravotným znevýhodnením

Deti sú naše bohatstvo, plné potenciálu, talentov a jedinečnosti. Ich rôznorodosť je formovaná mnohými vplyvmi a tie zohrávajú v ich životoch kľúčovú úlohu. Program detských folklórnych kolektívov s názvom ROVNAKÍ – NEROVNAKÍ predstavuje deti a ich detstvo kedysi, ako svet plný rôznorodosti. Tento svet bol zrkadlom spoločenských noriem a nepísaných pravidiel spoločnosti, ktoré si deti osvojovali a formovali ich. Mnoho vecí sa v živote detí opakuje. Ako v minulosti, tak aj dnes. Mnoho zreteľov je aktuálnych aj v súčasnosti. Sú nemenné a deti sa s nimi stýkajú dodnes.

Program zrkadlí rolu rodičov a starých rodičov v živote detí. Pretože my, dospelí, sme zrkadlom ich hodnôt a správania sa. Ako aj učitelia, ktorí pomáhajú objavovať ich talenty a rozvíjať ich schopnosti. Dôležití sme my, všetci. Spoločnosť, ktorá je zrkadlom kultúrnych a sociálnych hodnôt. Vytvárame priestor, v ktorom deti rastú a učia sa. A nezabudnime, že deti hrajú významnú úlohu v živote ďalších detí, kamarátov navzájom. Program poukazuje na to, ako deti preberajú vzory správania, stereotypy. Nadobúdajú názory a získavajú zručnosti, či schopnosti. Porovnávajú sa – sme rovnakí alebo nerovnakí. Rôzne vekové kategórie detí, odlišné zázemie, rozličné schopnosti a zručnosti, ale aj deti so zdravotným znevýhodnením. Scénický program ROVNAKÍ – NEROVNAKÍ ukazuje rôznorodosť, pestrosť a inakosť prežívania detstva. Kladie si otázku, či sú teda deti ROVNAKÉ alebo NEROVNAKÉ, presne tak, ako deti samé.

Účinkujú: DFS Ratolesť, DFS Podpoľanček, DFS Detvanček, DFS Hviezdička, DFS Matičiarik, FS Podpoľanec, ĽH Podpoľanec, Michal Caban a Pavel Medveď z FSk Kýčera