PRE DETI
ČARI VARI ŇEPODARI
nedeľa - 14. júl 2024
10:00 -
 14:00

Ľietački - výroba šnúrok

Perľička - výroba zvukových hračiek

Ihrački - tradičné hry

Pripravilo: Centrum tradičnej kultúry v Detve