PODPOLIANSKE LAZY
TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO A ODEVY
sobota - 13. júl 2024
17:00 -
 18:00

Komentovaná prehliadka fotografií Tomáša Belka.

(60 minút plus diskusia)

Prednášajúci: Tomáš Belko