OTVORENIE JARMOČNEJ SCÉNY A KRAJANSKÉHO DVORA
JARMOČNÁ SCÉNA
piatok - 12. júl 2024
17:00 -
 18:00

Privítanie domácich účastníkov sprievodných podujatí FSP, krajanov a slávnostné otvorenie jarmočnej scény predstaviteľmi organizátorov FSP a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.