NAKUKNITE DO KUCHYNE A DVORA KRAJANOV
JARMOČNÁ SCÉNA
sobota - 13. júl 2024
15:00 -
 16:00

Tradičné jedlá a remeslá v živote Slovákov v zahraničí

Pripravil: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí