FSK HRÁČI
ZA POTOKOM
sobota - 13. júl 2024
12:00 -
 12:50

Predstavenie heligonkárskej a speváckej skupiny.