DRUŽSTEVNÍCI
AMFITEÁTER
sobota - 13. júl 2024
20:00 -
 21:15

Program dedinských folklórnych skupín a folklórnych súborov

Námet, scenár a réžia: Andrea Jágerová

V roku 1949 bol v Československu prijatý zákon o jednotných roľníckych družstvách a na slovenských dedinách začala prebiehať kolektivizácia, teda premena individuálneho súkromného hospodárenia na kolektívne. Prebiehala dobrovoľným združovaním roľníkov do družstiev, vytváraním štátnych poľnohospodárskych podnikov, ale i znárodňovaním. Bola to neľahká úloha, v mnohých lokalitách spojená s udalosťami, ktoré výrazne poznačili osudy viacerých ľudí. Tak ako iné historické obdobia aj združstevňovanie dedín sa zrkadlilo v ľudových piesňach. V 50. rokoch 20. storočia začali vznikať piesne, ktoré reagovali na problémy, ale i výhody družstevného hospodárenia. Skladali ich miestni učitelia, výnimoční speváci alebo vedúci folklórnych zoskupení. Zvyčajne vznikali na melódie známych ľudových piesní.

Program Družstevníci bude reflexiou na spoločenskú situáciu v období zakladania jednotných roľníckych družstiev na slovenskom vidieku s akcentom na družstevné ľudové piesne.

Účinkujú: DFSk Bažalička z Plachtiniec, DFSk Hajov zo Strečna, DFSk Likava z Likavky, DFSk Kmotry a kmotrovia z Detvy, FS Háj z Rimavskej Soboty, DFS Podpoľanček z Detvy, DOS Vo štvorici z Detvy a ŽSSk Zvonica zo Strečna