CESTA KROVU
TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO A ODEVY
sobota - 13. júl 2024
10:30 -
 12:30

Vývin a typológia strešných konštrukcií v ľudovej architektúre stredného Slovenska.

(60 min. plus diskusia)

Prednášajúci: Peter Brada