ARCHAICKÉ VÝZDOBNÉ PREJAVY
TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO A ODEVY
piatok - 12. júl 2024
18:00 -
 20:00

Archaické výzdobné prejavy a konštrukčné prvky podpolianskych fujár a píšťal.

(60 min. plus diskusia)

Prednášajúci: František Kostúr