Recyklačné stanice, doprava…

Organizačný výbor 57. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (FSP) si povedal, že je najvyšší čas, aby bol festival o niečo ekologickejší, a preto v areáli zriadi tri recyklačné stanice. „Týmto krokom našu planétu pred ďalším znečisťovaním síce nezachránime, no aspoň sa k nej budeme správať trochu láskavejšie,“ povedala predsedníčka Organizačného výboru FSP Viera Trokšiar Bystrianská.

Minuloročné slávnosti vyprodukovali 12 ton komunálneho odpadu a viac ako 2 tony separovaného odpadu. Toho mohlo byť aj viac, no veľakrát bol tak znečistený zmesovým odpadom, že sa nakoniec nedal likvidovať ako separovaný. Odpad zo slávností štyrikrát za deň odvážali Technické služby Detva, mesto za zber a likvidáciu odpadu zaplatilo 2 355 eur.

Recyklačné stanice budú tohtoročnou novinkou. Okrem nádob určených na separovanie rôznych zložiek odpadu, budú na staniciach aj ľudia, ktorí návštevníkom festivalu vysvetlia ako separovať. Stanice zabezpečí firma, ktorá vyhrá verejné obstarávanie na upratovanie areálu.

Smetné koše a vrecia budú rozmiestnené tak ako v minulých ročníkoch, recyklačné stanice budú nadstavbou. Jednu stanicu návštevníci nájdu v blízkosti stravovacieho areálu, ďalšiu pri jarmoku remesiel. Tretiu mesto pravdepodobne umiestni pri kolotočoch, prípadne na inom mieste.

Prvé kroky k ekologickejšiemu festivalu urobilo mesto už v minulosti, keď dávalo do podmienok stánkového predaja používanie biologicky rozložiteľných riadov. Teraz smeruje nielen k predajcom ale aj k návštevníkom festivalu.

Niektoré festivaly prišli už skôr s novinkou viacnásobne použiteľných plastových pohárov. Detva sa zatiaľ touto cestou nevyberie. „Zaoberali sme sa aj touto možnosťou, no stále je to diskutabilné. Na to, aby sme boli schopní umývať tisíce pohárov, by sme potrebovali umývaciu linku, ktorá spotrebuje veľa vody, čo tiež nie je šetrné k životnému prostrediu,“ doplnila šéfka organizačného výboru slávností.

Dôraz na šetrenie s vodou je namieste, v minulosti práve jej nedostatok dokázal odstaviť toalety v tých najväčších špičkách. Vlani počas slávností voda nechýbala, pretože v areáli pribudli nové studne a bol aj dostatok zrážok. Všetko ale mohlo byť inak, keby pár týždňov nepršalo.

Za krok k ekologickejšiemu festivalu možno považovať aj snahu organizátorov znižovať počty osobných áut, na ktorých prichádzajú návštevníci festivalu. V spolupráci so samosprávnym krajom sa podarilo posilniť autobusovú dopravu zo všetkých smerov. Rovnako bude zabezpečená aj kyvadlová doprava v samotnom meste. Úplnou novinkou bude spolupráca s prevádzkovateľom aplikácie na zdieľanú dopravu osobných áut. Presné informácie o zdieľanej doprave uverejníme pred začiatkom folklórnych slávností.